فرمول تولید خوشبو کننده جامد 1

فرمول تولید خوشبو کننده جامد 1

فرمول تولید خوشبو کننده جامد 1

این فرمول برای تولید نوعی خوشبو کننده هوا یا بوگیر به فرم جامد و صابونی مانند کاربرد دارد

 ساخت این محصول ساده بوده و مواد اولیه مورد نیاز آن در دسترس هستند.

 این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است


دسته:

فرمول تولید خوشبو کننده جامد 1

خرید آنلاین