فرمول تولید کف آتش نشانی 1

فرمول تولید کف آتش نشانی 1

فرمول تولید کف آتش نشانی 1

این فرمول نحوه ساخت محلول کنسانتره کف ساز مخصوص کف آتش نشانی را شامل می گردد.

 این کف زا از نوع سنتتیک بوده و غیر پروتئینی و غیر فلوئوره است.

 این فرمول با فرمت پی دی اف و در یک صفحه ارائه شده است


دسته:

فرمول تولید کف آتش نشانی 1

خرید آنلاین