فرمول تولید محلول مخصوص اسید شویی و زنگ زدایی آهن

فرمول تولید محلول مخصوص اسید شویی و زنگ زدایی آهن

فرمول تولید محلول مخصوص اسید شویی و زنگ زدایی آهن

 در کارخانجات نورد فولاد هنگام تولید ورق های فلزی کویل ها را  در وان اسیدی زنگ زدائی می کنند

 در کارخانجات تولیدی که مواد اولیه آنها ورق آهنی است عموما با مشکل زنگ زده بودن ورق مواجه هستند و اغلب نیاز هست که مواد اولیه یا بخشی از آن که زنگ زده را اسید شویی نمایند.

محلول اسید شویی حاوی ترکیباتی است که علاوه بر اینکه اثر اسید را در زنگ زدائی موثر تر می نماید حاوی اینهیبیتور هم هست که فقط زنگ را حل می کند و بر خود فلز اصلی اثری نداشته و خوردگی ایجاد نمی نماید.

 این فرمول بسیار قوی بوده و در عرض 8 دقیقه غوطه وری در دمای معمولی هرگونه زنگ با هر ضخامتی را از روی ورق ها و قطعات آهنی پاک می کند و خود فلز آسیب نمی بیند.

 این فرمول با کاربرد صنعتی در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است


دسته:

فرمول تولید محلول مخصوص اسید شویی و زنگ زدایی آهن

خرید آنلاین