فرمول تولید افزودنی ضد خوردگی سیستم بسته آب موتور خانه و کولینگ 3

فرمول تولید افزودنی ضد خوردگی سیستم بسته آب موتور خانه و کولینگ 3

فرمول تولید افزودنی ضد خوردگی سیستم بسته آب موتور خانه و کولینگ 3

این فرمول برای ساخت محلول افزودنی ضد خوردگی برای سیستم بسته گردش آب موتور خانه ی گرمایشی یا کولینگ سرمایشی کاربرد دارد.

 این افزودنی از خوردگی لوله ها و فلزات آهنی و چدنی و گالوانیزه به خوبی محافظت می نماید.

 ماده موثره این اینهیبیتور ترکیبات آلی فسفونات هستند.

 این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است


دسته:

فرمول تولید افزودنی ضد خوردگی سیستم بسته آب موتور خانه و کولینگ 3

خرید آنلاین