فرمول تولید حلال پاک کننده آثار نوار چسب 4

فرمول تولید حلال پاک کننده آثار نوار چسب 4

فرمول تولید حلال پاک کننده آثار نوار چسب 4

این فرمول برای تهیه حلال پاک کننده آثار نوار چسب ارائه شده است.

 این محصول به صورت اسپری یا به صورت مستقیم و با آغشته کردن پارچه قابل استفاده است.

این حلال آثار انواع نوار چسب را از روی انواع سطوح براحتی و سریع پاک می کند.

 این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است


دسته:

فرمول تولید حلال پاک کننده آثار نوار چسب 4

خرید آنلاین